Vytlačiť

Investovanie v Turecku

 

Investičné možnosti na Tureckej riviere.

Trh z nehnuteľnosťami v Turecku prináša nové možnosti investovania nie len do kúpy nehnuteľností ale aj do stavby, a to do celkového projektu , do časti projektu alebo aj jednotlivo do niekoľkých apartmánov v závislosti od objemu investície. Naša spoločnosť - Tureckoreality s.r.o. - je plne odborne spôsobilá zabezpečovať komplexnú starostlivosť, poradenskú a inžiniersku činnosť pre investora.

Developerské projekty

 • investorovi , ktorý má záujem o kompletný developerský projekt pripravíme možnosti investovania
 • poradíme pri výbere lokality , výbere pozemku , zabezpečíme všetky potrebné legislatívne kroky , ktoré povedú ku kúpe pozemku do vlastníctva investora
 • v prípade potreby zabezpečíme pre investora projektovú dokumentáciu zámeru
 • zabezpečíme kompletné schvaľovacie konanie projektovej dokumentácie , celkového zámeru až po vydanie stavebného povolenia
 • poradíme pri výbere stavebnej spoločnosti – stavebníka
 • zabezpečíme kontrolnú činnosť pri rozpočte stavby , technologickej prípravy
 • zabezpečíme stavebný dozor
 • zabezpečíme technický dozor stavby , v prípade záujmu konzultačnú a kontrolnú činnosť pri realizácii a uskutočňovaní stavby
 • zabezpečujeme kontrolnú a konzultačnú činnosť pri odsúhlasovaní výdavkov s rozpočtom stavby pri fakturácii čiastkovej realizácie stavby
 • počas stavby priebežne kontrolujeme plnenie harmonogramu výstavby
 • k ukončeniu výstavby zabezpečíme kompletné schvaľovanie až po vydanie kolaudačného rozhodnutia
 • zabezpečujeme kompletné služby pre užívanie stavby – zapojenie médií
 • k ukončeniu celkového projektu zabezpečíme realitnú spoločnosť pre investora, s ktorou bude zabezpečovať priebežný predaj
 • komplexné služby podľa potrieb a požiadaviek investora

Investovanie do časti stavby pred výstavbou , alebo na začiatku výstavby

Zabezpečíme pre záujemcu možnosť investovania do tzv.- investičných apartmánov. Investičný apartmán kúpi investor na začiatku stavby v dohodnutej cene od stavebníka a po výstavbe , alebo počas výstavby predá investor tieto apartmány za predajnú cenu. K takémuto investovaniu zabezpečíme kompletné služby:

 • výber vhodného stavebného projektu
 • konzultácie pri odhade výnosnosti investície
 • poradenstvo pri odhade časovej následnosti investovania
 • príprava a konzultácia pri príprave a uzatváraní zmluvy
 • poradenstvo pri garanciách a zabezpečení investície
 • kompletné služby podľa potrieb a požiadaviek investora

Tureckoreality na facebooku

Ponúkame Vám

 • Nehnuteľnosti pri pláži
 • Nehnuteľnosti s výhľadom na more
 • Luxusné nehnuteľnosti
 • Lacné nehnuteľnosti
 • Golfové nehnuteľnosti
 • Investičné nehnuteľnosti
 • Vila v Alanyi
 • Apartmán v Alanyi
 • Nehnutelnosti v Avsallari

Pozývame Vás

Pozvánka na ITF Sovakiatour 2014